Tag Archives: دامپزشکی توله سگ

اگر به تازگی سرپرستی یک توله سگ را بر عهده گرفته اید این 5 مورد برای شماست

سرپرستی از یگ توله سگ آوردن سگ جدید خرید توله سگ

اگر به تازگی سرپرستی یک توله سگ را بر عهده گرفته اید ممکن است از خانواده خود، همسایگان و حتی صاحبان دیگر سگ ها درپارک توصیه های زیادی بشنوید. برخی از آنها درست و برخی نادرست هستند. از آنجایی که هفته های اول با یک سگ جدید بسیار مهم است، این توصیه ها را فیلتر […]